Overgangsplan for barnehagen

Vi har ulike overganger i barnehagen: Overgang hjem-barnehage. Overgangs småbarn-storbarn. Overgang barnehage-skole/sfo. Overgang mellom barnehager. Vår egen plan for overganger finner dere her.