Tilvenningsplan for barnehagen

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen" (Rammeplanen-17). Vår egen tilvenningsplan finner dere her.