Styret i barnehagen

Styremedlemmer for barnehageåret 2017-2018 (fra april 2017-april 2018)

Hans Harald Palerud - Styreleder (Pauline på Rødhette, Amalie på Veslefrikk).

Jan Morten Hornseth - Styremedlem (Hermine på Tyrihans).

Karoline W Aarflot - styrerepresentant (Jenny på Rødhette).

Hilde Lindboe - styrerepresentant (Eirik på Tyrihans).

Elin Korstad Larshaugen - vararepresentant (Peder på Tyrihans, Martin på Veslefrikk).

Kattia Roman, personalrepresentant. 

Merethe F. Hagen, personalrepresentant.

I tillegg stiller daglig leder og styrerassistent.