Planleggingsdager barnehageåret 2017-2018

Torsdag 17. august.

Fredag 18. august.

Fredag 24. november.

Fredag 26. januar.

Fredag 18. mai.