Planleggingsdager barnehageåret 2019-2020

Ved planleggingsdager holder barnehagen stengt.

Torsdag 15. august.

Fredag 16. august.

Fredag 22. november.

Fredag 31. januar.

Torsdag 30. april.