Planleggingsdager barnehageåret 2018-2019

Torsdag 16. august.

Fredag 17. august.

Fredag 30. november.

Fredag 25. januar.

Fredag 31. mai.