Planleggingsdager barnehageåret 2019-2020

Ved planleggingsdager holder barnehagen stengt. Planleggingsdagene benyttes til felles kursing og planlegging for hele personalet. Kommunen arrangerer felles planleggingsdager med utgangspunkt i kommunale satsningsområder for barnehagene med jevne mellomrom.

For inneværende barnehageår er planleggingsdagene følgende:

Torsdag 15. august.

Fredag 16. august.

Fredag 22. november.

Fredag 31. januar.

Torsdag 30. april. 

Planleggingsdagene følger skoleruta for Stange kommune.