Overgangsplan for barnehagen

Vi har ulike overganger i barnehagen: Overgang hjem-barnehage, overgang småbarn-storbarn, overgang barnehage-skole/sfo, overgang mellom barnehager. Vår egen plan for overganger finner dere her.