Planleggingsdager barnehageåret 2020-2021

Ved planleggingsdager holder barnehagen stengt. Planleggingsdagene benyttes til felles kursing og planlegging for hele personalet. Kommunen arrangerer felles planleggingsdager med utgangspunkt i kommunale satsningsområder for barnehagene med jevne mellomrom.

For inneværende barnehageår er planleggingsdagene følgende:

Torsdag 13. august.

Fredag 14. august.

Fredag 27. november.

Fredag 29. januar.

Fredag 14. mai.

Planleggingsdagene følger skoleruta for Stange kommune.