/>

Planleggingsdager barnehageåret 2022-2023

Ved planleggingsdager holder barnehagen stengt. Planleggingsdagene benyttes til felles kursing og planlegging for hele personalet. Kommunen arrangerer felles planleggingsdager med utgangspunkt i kommunale satsningsområder for barnehagene med jevne mellomrom.

For inneværende barnehageår er planleggingsdagene følgende:

Torsdag 11. august.

Fredag 12. august.

Fredag 25. november.

Fredag 3. februar.

Fredag 19. mai.