Uteliv i barnehagen

Vi ønsker å gi barna et positivt forhold til natur og friluftsliv gjennom unike uteopplevelser hver eneste dag! Uteliv handler om å bli glad i naturen, og å ha respekt for den. Vi ønsker å gi barna et godt grunnlag for å ha et positivt forhold til natur og friluftsliv. Dette bidrar igjen til et godt grunnlag for god fysisk og psykisk helse videre i livet. Det er også viktig å formidle verdier rundt bærekraftig utvikling til barna. Vi ønsker å gi barna innsikt i hvordan våre handlinger i dag påvirker framtiden, og at barna skal få erfaringer med å ta vare på naturen og omgivelsene våre.

Barnehagen prioriterer generelt mye utetid og uteopplevelser. Uteliv knyttes opp mot alle fagområdene i rammeplanen, og vi trekker inn dette på ulike måter, for eksempel i samlinger, i lek og aktiviteter ute i barnehagen, eller på turer i nærmiljøet.

Hver 3. uke er barna på storbarnsavdelingene ute på Maurtua. Denne uka vies fullt og helt til uteliv. På Maurtua starter dagen i hytta vår, med stemningsfull bålfrokost. Det er stas å tusle ned i hytta med sekken fylt av deilig frokost og en termos med godt drikke. 4 dager i uka er vi ute på tur. På Maurtua skal barna få gode erfaringer med friluftsliv året rundt. Barna skal få oppleve utfordringer og mestring i naturlige og varierte omgivelser. Vi bruker barnehagens nærmiljø til å bli kjent med naturen, og få kunnskap om dyr og dyreliv, men vi reiser også på lengre turer med buss eller taxi for å oppleve andre omgivelser. I år flytter det høner inn ved siden av hytta vår, som vi skal stelle og ta vare på.

På småbarnsavdelingene er det aller viktigste å dekke grunnleggende behov som mat, søvn og stell, gjennom gode hverdagsrutiner. Med hensyn til dette jobber vi aktivt med uteliv og pedagogiske opplegg om uteliv og naturen. Uteliv handler om mer enn utetid. Vi mener det aller vikgste er å legge til rette for gode naturopplevelser, stimulere nusgjerrigheten og bidra til at barna blir glade i å tilbringe tid ute. Vi tilrettelegger for progresjon for hver enkelt alder gjennom ulike opplegg, blant annet ved at de eldste over på å være på Maurtua etterhvert som overgangen til storbarn nærmer seg.