/>

Inkluderende barnehagemiljø

Her finner dere nyttige dokumenter for barnehagens arbeid med et inkluderende barnehagemiljø.

Barnas Rett barnehage sin plan for forebyggende arbeid mot mobbbing og krenkelser:

Plan for forebyggende arbeid mot mobbing og krenkelser i barnehagen

 

Stange kommunes handlingsplan mot mobbing og krenkelser, som vi i Barnas Rett barnehage følger: Plan for inkluderende barnehagemiljø Stange kommune

 

Diverse skjemaer som brukes der Aktivitetsplikten utløses: