Aldersinndelte grupper

Alle avdelinger har aldersinndelt gruppedag 1 dag pr. uke. Dette avholdes tirsdager for småbarn, og onsdager for storbarn. Denne dagen tilrettelegges for aktiviteter som er tilpasset hver aldersgruppe. Dette ser vi er fint for å kunne gi hver aldersgruppe utfordringer som passer akkurat dem.

KNØTTENE:


Knøttene er de aller yngste barna i barnehagen. Fokus på knøttegruppe er å bli kjent og trygg i barnehagen gjennom rutiner og hverdagsaktiviteter. Det legges opp til aktiviteter som akkurat denne aldersgruppa liker godt, som sangstunder, småturer utenfor barnehagegjerdet, og myldrelek på golvet.   

 

GREVLINGENE:


Grevlingene er de største barna fra Veslefrikk og Askeladden. Det lages en aktivitetsplan for barnehage-året som viser hva grevlingene skal holde på med gjennom året. Denne aldersgruppa trenger større utfordringer enn knøttene, og de trives med å få boltre seg inne og ute uten de aller minste. Grevlingene vil i løpet av året tilvennes livet på Maurtua (uteavdelingen), med egne utegruppe-dager. Det er veldig stas å spise frokost i hytta med matpakke og kakao på termos.

 

KRÅKEBARNA:


Kråkebarna er for 3- og 4- åringene på Rødhette og Tyrihans. Kråkene deles i ulike grupper på gruppedagen. Vi legger vekt på sosial kompetanse, vennskap, selvstendighetstrening og ulike aktiviteter ut fra rammeplanens fagområder. Det settes av mye tid til frilek både ute og inne.

 

RØVERGRUPPE:


Barna som går siste året i barnehagen vil jobbe med skoleforberedende aktiviteter, samtidig som fokuset skal være å gi barna nye utfordringer etter mange år i barnehagen. Vårt mål er at røverne skal møte noe annet på røvergruppe enn de møter ellers i barnehagehverdagen, og røvergruppa skal være en "gulrot" som man gleder seg til å være med på.