Satsningsområder for barnehageåret 2020-2021

Våre satsingsområder dette barnehageåret er uteliv, lek og Kultur for læring.

  • Uteliv: Dette er spesielt synlig på Maurtua, men er også et gjennomgående tema som prioriteres i hele barnehagen.
  • Kultur for læring: Dette er en videreføring av felles utviklingsprosjekt for alle barnehager og skoler i hele kommunen. Vi fokuserer videre på kultur for læring og danning, med en grunntenkning om at alle barn og unge lærer med rett hjelp og støtte. Ved bruk av pedagogisk analyse skal vi sette søkelyset på en resultat- og utviklingsorientert kultur i barnehagen. I år skal vi jobbe med å styrke barnehagens kompetanse i å skape og opprettholde et godt barnehagemiljø, samt forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.