/>

Satsningsområder for barnehageåret 2022-2023

Våre satsingsområder dette barnehageåret er uteliv og lek.

  • Uteliv: Uteliv prioriteres på alle avdelinger, fra størst til minst. Vi er mye ute på tur, og bruker naturen som pedagogisk arena for lek og opplevelser. Barna møter en progresjon i utelivstilbudet fra de begynner i barnehagen til de slutter. Vi har vår egen temaplan for uteliv; "Naturen som kompass", som bidrar til en rød tråd i barnehagens uteliv-tilbud.
  • Lek: Hos oss skal barna få god tid til frilek hver eneste dag! Lek er det aller viktigste vi gjør! Vi fokuserer på voksenrollen, lekemiljøet og lekens egenverdi for barn.