Satsningsområder for barnehageåret 2017-2018

Våre gjennomgående satsingsområder er barns medvirkning og uteliv. I år jobber vi i tillegg videre med "Kultur for læring" - et felles utviklingsprosjekt for hele Stange kommune.

Dette barnehageåret er satsningsområdene våre:

  • Barns medvirkning. Vi jobber med emnebaserte prosjekter sammen med barna på storbarn. Småbarn følger barns medvirkning i temajobbing med ulike temaer som fenger de minste.  I år skal vi fokusere mye på smågrupper som organiseringsmetode i hverdagen. Ellers jobber vi med barns medvirkning som en del av vårt grunnsyn i forhold til hvordan vi møter barna i hverdagen: respekt-anerkjennelse-likeverd-medbestemmelse er viktige verdier.
  • Uteliv. Dette tydeliggjøres på utegruppa vår, Maurtua, vårt utelivstilbud for barna på storbarn, samt ved fokus på mye utetid og uteopplevelser året rundt for alle barna i barnehagen.
  • "Kultur for læring". Stange kommune jobber med dette utviklingsprosjektet i alle barnehager, skoler og SFO'er i hele kommunen. "Kultur for læring" er en videreføring av "Framtida er nå", som barnehagen har jobbet med de siste årene.