Satsningsområder for barnehageåret 2018-2019

Våre satsingsområder dette barnehageåret er uteliv, språk, Kultur for læring og digital strategi.

  • UTELIV: Dette er spesielt synlig på Maurtua, men også som gjennomgående tema ellers i barnehagen.
  • SPRÅK: Vi følger Stange kommunes språkplan for barnehager, og jobber i tillegg med utviklingsarbeidet "Språkløyper".
  • Kultur for læring: Dette er en videreføring av felles utviklingsprosjekt for alle barnehager og skoler i hele kommunen. Vi fokuserer videre på kultur for læring og danning, med en grunntenkning om at alle barn og unge lærer med rett hjelp og støtte. Ved bruk av pedagogisk analyse skal vi sette søkelyset på en resultat- og utviklingsorientert kultur i barnehagen.
  • Digital strategi: Stange kommune jobber med å utarbeide en digital plan for barnehagene i kommunen. Vi starter iverksettingen av planen dette barnehageåret.