Viktige datoer vårhalvåret 2018

Her kan dere se hvilke datoer det er viktig å merke av i kalenderen for det neste halvåret:

 • 26.1.: Planleggingsdag; barnehagen er stengt.
 • Uke 8: Skolens vinterferie. De som skal ha fri, må gi beskjed om dette til avdelingen.
 • 22.3.: Påskefrokost med besteforeldre. Invitasjon kommer.
 • 26.4.: Foreldremøte/årsmøte. Invitasjon kommer.
 • Uke 13: Påskeferie. Åpent mandag og tirsdag hvis behov hos flere enn 5 barn.
 • April/mai: Overgangssamtaler for alle røvere. Foreldresamtaler for øvrige hvis behov.
 • Uke 17: Vår-aktivitetsuke. Program kommer.
 • 18.5.: Planleggingsdag; barnehagen er stengt.
 • Mai/juni: Avslutningstur for røvere.
 • 7.6.: Sommershow og sommerfest. Invitasjon kommer.
 • 12.6.: Foreldremøte for nye foreldre, og for foreldre som på nytt får barn i barnehagen.
 • Uke 24: Sommerturer for alle avdelinger. Nærmere beskjed kommer.

 

Barnehagen har stengt uke 28 og 29. Øvrige uker holder barnehagen åpen hvis flere enn 5 barn har behov. Nytt barnehageår og tilvenning for nye barnegrupper starter 1. august. Informasjon om dette kommer nærmere sommeren.