Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager er et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage.

FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagen. FUB er også en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. Gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, skal FUB styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen. FUB skal jobbe etter følgende hovedmål:

"Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud."

Du kan lese mer om FUBs mandat, arbeidsoppgaver og utvalget på deres hjemmeside:

 

http://www.fubhg.no