Årsmøte i FUB Stange

Alle som har barn i barnehager i Stange inviteres til årsmøte i Foreldreutvalget for barnehager.