MUSIKK FRA LIVETS BEGYNNELSE

Bli med på sang, dans og musikklek med "Musikk fra livets begynnelse"!

Musikk fra livets begynnelse er en landsomfattende organisasjon som jobber for at barn skal få et aktivt og positivt forhold til levende musikk. Gå inn på www.musikkfralivetsbegynnelse.no for å lese mer om organisasjonen og tilbudet.

Det finnes egen gruppe i Stange, ledet av Ann Bjørke:. Gruppa avholdes på Stange bibliotek, onsdager fra 3. september til 1. oktober, eller fra 15. oktober til 5. november. Påmelding: 41 54 01 02 eller musikk.ann@gmail.com.

4 mnd-2 år: kl 16.00-16.45.

3-6 år: 17.15-18.00.

 

Kurspris: 250,-/200,-