Viktige datoer å merke seg høsten 2014

Det skjer mye i barnehagen vår. Merk dere disse dagene i kalenderen.

August:

13. august: Planleggingsdag (stengt).

14. august: Planleggingsdag (stengt).

September:

Uke 36: Høstaktivitetsuke med høstfest 4.september.

9. september: Veteranfest for de som sluttet hos oss til sommeren.

Uke 38: Brannvernuka.

24. september: Foreldremøte.

Mulig dugnad 2 dager (datoer kommer nærmere).

Oktober:

Uke 41: Høstferie på skolen. Noe redusert aktivitet i barnehagen pga ferieavvikling for barn og ansatte.

November:

14. november: Planleggingdag (stengt).

Desember:

11. desember: Nissefest for barn og foreldre.

19. desember: Julefrokost for barn og foreldre.