Trenger dere barnehageplass til høsten?

Søknadsfrist for barnehageplass til høsten er 1. mars. Stange kommune har samordnet opptak for både private, kommunale og familiebarnehager. Dere er når som helst velkommen til å besøke oss i barnehagen! Ta gjerne en telefon til oss i forkant. Velkommen!

Tidligere søkere som ikke er innvilget plass i barnehage, må sende ny søknad gjeldende fra august 2014. Dersom det er ønskelig med endret barnehagetilbud, må det sendes ny søknad. Søkere som er innvilget plass i en barnehage, er sikret plassen frem til skolestart. Søk barnehageplass her:

Hjelp til å søke barnehageplass hos oss kan fås ved henvendelse:
• Direkte til oss i Barnas Rett barnehage: 62 57 80 61.
• Virksomhet for barnehager i Stange kommune: 62 56 20 42.

 

Velkommen til å søke hos oss!